Photo by Ismail Malikov www.malikov.se
Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.